Vui lòng Đăng Nhập hoặc Đăng ký để sử dụng dịch vụ!

0

Tổng tiền thanh toán [0 đ/ lượt]

Dịch vụ Telegram Boost Channel


Trong một bản cập nhật mới nhất, Telegram đã thực hiện những cải tiến đáng kể đối với tính năng Channels của mình. Bây giờ, các Channels có khả năng đăng tải stories, mở ra một cách mới để tương tác với cộng đồng. Để sử dụng tính năng này, người dùng Premium và những người theo dõi trả phí có thể tăng cường (boost) cho một Channel, mở khóa khả năng đăng tải stories. Số lượng stories mà một Channel có thể đăng tải phụ thuộc vào mức độ tăng cường, tạo điều kiện cho sự đa dạng và tương tác nhiều hơn trong cộng đồng Telegram.

Ngoài ra, tính năng mới này cũng cho phép người dùng thả "reaction" trên các stories, bao gồm cả cho các Channels và người dùng thông thường. Điều này mở ra cơ hội cho sự tương tác và phản hồi đa dạng từ phía cộng đồng. Bằng cách thêm vào khả năng tùy chỉnh âm thanh cho stories, người dùng cũng có thêm sự linh hoạt trong việc tạo ra nội dung sáng tạo và phong phú trên nền tảng này.

Mualikefollow.com cung cấp dịch vụ tăng thành viên Premium để Boost Channel giúp cho channel của bạn có thể đăng tải story một cách dễ dàng. Chỉ cần nhập kênh telegram bạn có thể hoàn thành yêu cầu một cách dễ dàng và nhanh chóng. Hãy sử dụng dịch vụ của chúng tôi nhé

Settings
 • Theme Mode

  Choose light or dark mode or Auto

 • Theme Contrast

  Choose theme contrast

 • Custom Theme

  Choose your Primary color

 • Sidebar Caption

  Sidebar Caption Hide/Show

 • Theme Layout

  LTR/RTL

 • Layout Width

  Choose Full or Container Layout